Kritiek, suggesties, tips en mogelijke onderwerpen zijn altijd welkom. Ook indien interesse bestaat voor een van de werken (aankoop, huur, leen). Berichten s.v.p sturen naar: henkvdt@msn.com